ÇOCUK HAKLARI

Çocuk Hakları Sözleşmesi 20 Kasım 1989’da Birleşmiş Milletler Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir. Sözleşmenin ülkemizdeki uygulamaları Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından yürütülmektedir